Hoe oud is Mensingeweer?

Over de oudste vermeldingen van Mensingeweer en omliggende dorpjes.
bron: Oorkondenboek van Groningen en Drente / bew. door P.J. Blok … [et al.].
– Groningen : Wolters, 1896-1899. – 2 dl. (VIII, 440 ; IV, 524 p.). : ill., 12 pl. met afb. van zegels. ; 33 cm
Oorspr. versch. in afleveringen vanaf 1895 o.d.t.: Oorkondenboek van Groningen en Drenthe.

1000
Maarhuizen en Maarslag worden al genoemd in het jaar 1000. Ze worden genoemd in een lijst van inkomsten van de abdij Werden uit goederen in Friesland (tussen Eems en Lauwers). Hun namen komen er als volgt in voor: Renon (Ranum), Arneron (Eenrum), Sahsinkhem (Lutjesaaxum of Saaxumhuizen), Minori Huson (Lutkehuizen tussen Winsum en Schouwerzijl), Majori Huson (Maarhuizen), Marsfliata (Maarslag), maar helaas geen Mensingeweer dit keer.

1211 sep. 12
Otto, bisschop van Munster, verklaart de kerk te Maarhuizen tot eene parochiekerk, onafhankelijk van hare moederkerk te Baflo, tegen een jaarlijkse rente. Origineel in staatsarchief van Münster).

1371 jun 19
Reynerus, abt van Oldenklooster in de Marne, Folcardus Attinga en Odulphus Heratama stellen eenige bepalingen vast voor het Schouwerzijlvest (naar een afschrift in de Groninger archieven). Aan het eind wordt de datum genoemd en nog eens een opsomming van de dorpsnamen die in deze akte staan: Weerahuesum (Wierhuizen), Eenrum, Marslachte, Mensinghawere, Warffhesum, Wee … anno Domini MCCCLXXI [is 1371].

Dit is de enige keer dat Mensingeweer voorkomt in dit oorkondenboek. Maar volg vooral in site www.cartago.nl daarin worden bij voortduring nieuwe vondsten uit archieven van voor het jaar 1600 toegevoegd.